Χάος

«Ἦτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετο» — Ησίοδος
Η αρχή της ιστορίας του archi.tect.gr